Merhaba,

Bu makalemizde Centos 5 veya Centos 6 yüklü sunucularda ssh port değiştirmeyi anlatacağız.

Öncelikle Putty yardımıyla sunucumuza bağlanıyoruz.

Daha sonra Centos sunucularda dosya düzenleme editörü nano varsayılan olarak gelmediğinden aşağıdaki komut ile nano’yu yüklüyoruz.

yum -y install nano

Nano yükleme işlemi tamamlandıktan sonra ssh bağlantı portunu değiştirmek için ssh konfigürasyon dosyamızı aşağıdaki komut ile açıyoruz.

nano /etc/ssh/sshd_config

Açtıktan sonra aşağıdaki satırlarda değişiklikleri yapmanız gerekmektedir.


Port 22 (22 yerine istediğiniz port numarasını yazınız)
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

Port değişikliğini yaptıktan sonra aşağıdaki satırları bulup root girişine izin vermemiz gerekmektedir.


#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

Ssh konfigürasyon dosyasında gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra CTRL+X diyerek sisteme çıkış komutu gönderiyoruz.
Ardından “Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek ister misiniz?” diye bir soru soracaktır.
Y diyerek yaptığımız değişiklikleri kaydediyoruz.

Dosyayı kaydedip çıktıktan sonra değişikliklerin aktif olması için ssh servisini yeniden başlatmamız gerekmektedir.

/etc/init.d/sshd restart

ya da

service sshd restart

Şimdi IPTABLES üzerinden ssh için verdiğimiz porta gerekli izni sağlıyoruz.

iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport PORTNUMARASI -j ACCEPT

Gerekli izin verildikten sonra önce IPTABLES üzerinde yaptığımız değişikliği kaydediyor ardından da IPTABLES’ı yeniden başlatıyoruz.

service iptables save
service iptables restart

Şimdi yeni bir putty bağlantısı açıp vermiş olduğumuz ssh portuyla bağlantı sağlayabiliriz.

ADVEYER.COM