Merhaba ,

Bu yazımızda CentOS işletim sistemi üzerine Zabbix Server monitoring uygulamasının kurulumunu anlatacağız.

ÖNEMLİ : Zabbix kurulumuna başlamadan önce LAMP(Apache, Mariadb, PHP) paketinin sisteminiz üzerinde kurulu olması gerekmektedir.

İlk olarak EPEL i yüklemek için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

yum install epel-release

Ardından aşağıdaki yapılandırma ayarlarını kuruyoruz.

rpm --import http://repo.zabbix.com/RPM-GPG-KEY-ZABBIX

rpm -Uv http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-2.4-1.el7.noarch.rpm

Daha sonra Zabbix kurulumu için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent zabbix-java-gateway

Aşağıdaki dosyayı nano veya vi kullanarak açıyoruz ve zaman ayarını yapıyoruz.

nano /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

Zaman ayarını yapıyoruz.

php_value date.timezone Europe/Istanbul

Httpd servisini yeniden başlatıyoruz.

systemctl restart httpd

Daha sonra aşağıdaki komut satırını girerek mariadb ye giriş yapıyoruz.

mysql -u root -p

Daha sonra ‘zabbixdb’ adında bir veritabanı ve ‘zabbixuser’ adında bir kullanıcı oluşturuyoruz.Aşağıdaki komutları mariadb içinde tek tek giriyoruz.

create database zabbixdb character set utf8;

grant all privileges on zabbixdb.* to 'zabbixuser'@'localhost' identified by 'password';

flush privileges;

quit;

Daha sonra Zabbix veritabanına Zabbix şablonlarını import ediyoruz.

mysql -u zabbixuser -p zabbixdb < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.4.8/create/schema.sql

mysql -u zabbixuser -p zabbixdb < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.4.5/create/images.sql

mysql -u zabbixuser -p zabbixdb < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.4.5/create/data.sql

Ardından Zabbix server yapılandırmalarını yapıyoruz.

nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Yukarıdaki komut satırını girdikten sonra açılan ekranda aşağıdaki yerleri belirtilen şekilde değiştiriyoruz.

[...]

DBName=zabbixdb

[...]

DBUser=zabbixuser

[...]

DBPassword=password

[...]

Kaydediyoruz ve kapatıyoruz.

nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Daha sonra yukarıdaki komut satırını girip açılan ekranda aşağıdaki yerleri belirtilen şekilde değiştiriyoruz.

Server=127.0.0.1

ServerActive=127.0.0.1

Hostname=Makinenizin Hostname adını giriniz

Daha sonra aşağıdaki komutu girerek php ayarlarını düzenliyoruz.

nano /etc/php.ini

Ardından aşağıdaki düzenlemeleri yapıyoruz.

max_execution_time = 600

max_input_time = 600

memory_limit = 256M

post_max_size = 32M

upload_max_filesize = 16M

date.timezone = Europe/Istanbul

Kaydediyoruz ve kapatıyoruz.

Ardından firewall ayarlarında Zabbix portlarına izin vermemiz gerekiyor.

firewall-cmd --permanent --add-port=10050/tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcp

Gerekli ayarları yaptıktan sonra firewall ı yeniden başlatıyoruz.

systemctl restart firewalld

Ardından bütün servisleri yeniden başlatıyoruz ve Zabbix uygulamasının kurulumunu tamamlamış oluyoruz.

systemctl start zabbix-server

systemctl start zabbix-agent

systemctl restart httpd

systemctl restart mariadb

systemctl enable zabbix-server

systemctl enable zabbix-agent

Zabbix kurulumu tamamlanmıştır.İnternet tarayıcınızı açıp ip adresiniz/zabbix yazdığınızda zabbix ekranını göreceksiniz.

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere…