Bu makalemizde Centos işletim sistemleri üzerine Memcached kurulumu ve konfigürasyon ayarlarının nasıl yapılacağını anlatacağız.

Memcached yükleme işleminden önce memcached nedir?, memcached ne işe yarar kısaca bunlardan bahsedelim.

Memcached Nedir ve Memcached ne işe yarar?

Memcached sunucunuza gelen talepleri diskte değil de bellekte tuttuğundan sunucunuzu daha performanslı kullanmanızı sağlar.

Yani memcached PHP Sessionlarını cacheleyerek sunucunuzu hızlı hale getirir ve sitelerinizin hızlı açılmasını sağlar.

Memcached bir servistir ve yum komutuyla sunucuya yüklenebilir.

Memcached kurulumu için aşağıdaki adımları takip etmemiz gerekmektedir;

rpm -Uvh http://mirrors.kernel.org/fedora-epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

yum update

yum install memcached

Yukarıdaki komutlarla memcached servisini sunucumuza kurmuş olduk.

Memcached Konfigürasyonu Nasıl Yapılır?

Memcached konfigürasyon dosyası /etc/sysconfig/memcached dosyasında tutulmaktadır. Aşağıdaki komutla memcached konfigürasyon dosyasını açıyoruz.

nano /etc/sysconfig/memcached

Memcached konfigürasyon dosyasını açtığımızda varsayılan ayarlar aşağıdaki gibi gelmektedir.

PORT="11211"
USER="memcached"
MAXCONN="1024"
CACHESIZE="64"
OPTIONS=""

Varsayılan memcached konfigürasyon ayarlarında cache boyutu 64 MB olarak gelmektedir.

Çok yüksek kapasiteli aşırı yüklü olmayan siteler için bu varsayılan cache boyutu yeterli olacaktır.

Eğer sunucunuz için yetersiz olacağını düşünüyorsanuz CACHESIZE=”” değerini kendiniz belirleyebilirsiniz.

Konfigürasyon dosyasında değiştirmemiz gereken alan OPTIONS=”” alanıdır.

OPTIONS satırını aşağıdakiyle değiştiriyoruz.

OPTIONS="-l 127.0.0.1"

Artık memcached servisini başlatabiliriz;

/etc/init.d/memcached start

Memcached servisinin sunucu açıldıktan sonra otomatik olarak başlaması için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz;

chkconfig --levels 235 memcached on

Memcached kurulumu yaptıktan sonra sıra artık ilgili PHP eklentilerini yüklemeye geldi.

Aşağıdaki komut ile gerekli eklenti ve paketleri yüklüyoruz.

yum install zlib-devel libmemcached-devel php-pear php-pecl-memcached

pecl install memcache

Gerekli paketleri yükledikten sonra php.ini dosyasını güncellememiz gerekmektedir.

Ancak burada dikkat etmemiz gereken her sunucu için php.ini dosyasının farklı bir yerde olmasıdır.

Aşağıdaki komut ile php.ini dosyasının nerede olduğunu bulabiliriz.

whereis php.ini

Biz örneğimizde php.ini dosyasının (/etc/php.ini) üzerinde olduğunu varsayıyoruz.

Nano komutuyla php.ini dosyasını düzenlemek üzere açıyoruz.

nano /etc/php.ini

Php.ini dosyamızda aşağıdaki gibi satırlar yer almaktadır.

[Session]
; Handler used to store/retrieve data.
; http://www.php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.save-handler
session.save_handler = files

Yukarıdaki satırları aşağıdaki gibi olacak şekilde düzenliyoruz.

[Session]
; Handler used to store/retrieve data.
; http://www.php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.save-handler
session.save_handler = memcached
session.save_path = "127.0.0.1:11211"

Ve php eklentilerini de aktif etmiş oluyoruz.

Bu işlemden sonra http servisini restart etmemiz gerekmektedir ya da sunucu uygun durumdaysa yeniden başlatma işlemi de yapabilirsiniz.

service httpd restart

ya da yeniden başlatmak için;

reboot

ADVEYER.COM