Linux işletim sistemi ve directadmin kontrol paneliniz var ise;

Örneğin http://www.siteadi.com/webmail yazıldığında ekrana gelen standart mail uygulamasını değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

İlk olarak aşağıdaki komutu yazarak http içerisindeki yönlendirme konfigurasyon dosyasını açıyoruz.

/etc/httpd/conf/extra/httpd-alias.conf

Ekrana gelen satırlar aşağıdaki örnekte olduğu gibidir ve yönlendirmeleri temsil ederler.

Alias /config “/var/www/html/redirect.php”
Alias /phpMyAdmin “/var/www/html/phpMyAdmin/”
Alias /phpmyadmin “/var/www/html/phpMyAdmin/”
Alias /squirrelmail “/var/www/html/squirrelmail/”
Alias /roundcube “/var/www/html/roundcube/”
Alias /uebimiau “/var/www/html/uebimiau/”
Alias /webmail “/var/www/html/squirrelmail/”
Alias /atmail “/var/www/html/atmail/”

Yukarıdaki listeye göre “http://www.siteadi.com/webmail” yazıldığında “/var/www/html/squirrelmail/” dosyasına gitmektedir.

http://www.siteadi.com/phpmyadmin yazıldığında “/var/www/html/phpMyAdmin/” dosyasına gitmektedir.

Buradaki kayıtlardan webmail yazan satırdaki yönlendirme adresini “/var/www/html/roundcube/” olarak değiştirirsek artıkhttp://www.siteadi.com/webmail yazıldığında roundcube açılacaktır. Bunun için gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra CTRL+X tuşuna basarak dosyamızı kapatıyoruz. Ve değişiklikleri kaydetmek içintuşuna basarak dosyamızı kapatıyoruz. Ve değişiklikleri kaydetmek için Y tuşuna basıyoruz.

Son adım olarak httpd servisini yeniden başlatacağız.

/etc/init.d/httpd restart