Öncelikle /usr/local/src altına ioncube dosyasını çekip tar.gz dosyasını açıyoruz.

cd /usr/local/src

 

wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

 

tar xfz ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

 

Aşağıdaki komut ile php versiyonumuzu öğrenip .so uzantılı dosyayı kendi versiyonumuza göre uyarlıyoruz.

php -v

Örnek Çıktı:

PHP 5.4.45 (cli) (built: Sep 30 2015 15:42:23) Copyright (c) 1997-2014 The PHP GroupZend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies

 

Aşağıdaki komut ile extension_dir yolunu öğreniyoruz.

php -i | grep extension_dir

Örnek Çıktı:

extension_dir => /usr/lib64/php/modules => /usr/lib64/php/modules

 

Ioncube klasörünün içerisine girip bize uygun olan .so uzantılı dosyayı extension_dir yolumuza kopyalıyoruz.

ls /usr/local/src/ioncubecp /usr/local/src/ioncube/ioncube_loader_lin_5.4.so /usr/lib64/php/modules Aşağıda ilk sırada yer alan satırı php.ini içerisinde en alta ekliyoruz.zend_extension = /usr/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_5.4.so Debian8’de olabilecek php.ini dosyaları;

nano /etc/php5/apache2/php.ini
nano /etc/php5/cli/php.ini

 

nano /etc/php5/cgi/php.ini
nano /etc/php5/fpm/php.ini

 

Son olarak servisimizi restart ettiğimizde ioncube kurulumumuz tamamlanmış oluyor.

service apache2 restart Test etmek için aşağıdaki komut çalıştırılır.php -vÖrnek Çıktı;PHP 5.6.14-0+deb8u1 (cli) (built: Oct  4 2015 16:13:10) Copyright (c) 1997-2015 The PHP GroupZend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2015 Zend Technologies    with the ionCube PHP Loader (enabled) + Intrusion Protection from ioncube24.com (unconfigured) v5.0.19, Copyright (c) 2002-2015, by ionCube Ltd.  with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2015, by Zend Technologies