Satın aldığınız alan adına göre “mail.domain.com” adresini SMTP ve POP3 sunucusu olarak kullanabilirsiniz.

Örneğin:

POP3:         mail.adveyer.com
SMTP:         mail.adveyer.com