Sunucu Barındırma Sözleşmesi | ADVEYER

SUNUCU BARINDIRMA SÖZLEŞMESİ

I. SÖZLEŞME TEMELLERİ

İşbu sözleşme …………… tarihinde; ticari merkezi,Defterdar Mh. Otakçılar Cd. Flat Ofis No78/19 Zemin kat Eyüp/İstanbul adresinde bulunan NETCEN Teknoloji LTD. ŞTİ. (Bundan böyle ADVEYER olarak anılacaktır.) ile, adresi / adresinde bulunan (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen şartlar dahilinde imzalanmıştır.MADDE 2. KONU

Bu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ'nin maliki olduğu, kiraladığı veya meşru bir izin veya lisans ile kullandığı özel İnternet Alan İsimleri (Domain Name) ile, istihdam ettiği kişilere, MÜŞTERİ'nin şubelerine veya ticari temsilcilerine ait olan veya kullanım hakkı yasal olarak elde edilmiş olan İnternet Alan İsimlerinin (Domain Name), MÜŞTERİ'nin dilediği şekilde dizayn ettiği, yaptırdığı WEB sayfaları ve bilumum bilginin elektronik ortamda, MÜŞTERİ'nin kendine ait olan bir veya daha fazla "Server" üzerinden ve ADVEYER mevcut hatlarını kullanarak haftada 7 gün-24 saat kesintisiz, ADVEYER teknik elemanlarının desteğinde İnternet ortamında yayınlanması ve buna ait hizmetlerin verilmesidir.MADDE 3. TANIMLAR

Bu sözleşmede geçen tanım ve kısıtlamalar aşağıdaki gibi alınacaktır:

BİLGİ (DATA) : İnternet ortamında erişilebilir olarak server üzerinde muhafaza edilen ve zaman zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapılabilen her türlü renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli dijitalize edilmiş bilgi nitelikli herşey
DEDICATED : ADVEYER'e ait olan server'ler üzerinde ADVEYER mevcut hatları üzerinde yapılan hosting.
DOMAIN NAME : Internet ortamında yayınlanan elektronik bilgilere erişimi mümkün kılan ve bu bilgilerin bulunduğu alanın alan isimleri.
FIREWALL : Sunumun gerçekleştiği sistemlere internet üzerinden istenmeyen erişimleri engelleyen yazılım ve/veya donanaımdır.
HOST : Server nitelikli Internet ortamına sunulan bütün bilgiyi muhafaza eden bilgisayar ve bu bilgisayarı muhafaza eden.
INTERNET SERVİSLERİ : ADVEYER'e erişen MÜŞTERİ ve/veya onaylı kullanıcılarına sunulan DNS (Primary ve Secondary), Telnet, Mail, SMTP, MIME, INN/USES News, WWW, Gopher, Veronica, archie, FTP, Unix Tools Communications (finger,ping,whois,talk), Internet Relay Chat gibi servisleri içeren uygulama servisleri.
SERVER NETWORK : Internet ortamında Web sayfalarını ve içerdiği her türlü bilgiyi muhafaza etmek ve sürekli yayınlamak için kullanılan, mevcut kablolu hatlar ile Web sayfalarının internet ortamında kesintisiz olarak ulaşılabilirliğini, kayıtlı bilgide değişiklik yapmak ve bütün bilginin yayınını sağlayan ADVEYER tarafından organize edilip çalıştıran elektronik donanım ve ürünlerdir.MADDE 4. ADVEYER'İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve SORUMLU OLMADIĞI HALLER

4.1. Server'larda meydana gelebilecek donanımsal arızalardan tamamen ADVEYER sorumlu olacaktır.

4.2. Türk Telekom A.Ş.'ne ait hatlarda meydana gelen arızalar halinde, ADVEYER sisteminin çalışması için gerekli başvuru ve arıza takip işlemini kendisi gerçekleştirecektir. 

4.3. Türk Telekom A.Ş. tarafında her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek arızalar ve ADVEYER'in kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmelerden ADVEYER sorumlu tutulamaz.

4.4. ADVEYER, MÜŞTERİ'nin arzu ettiği bütün bilgi ve belgenin Internet ortamına sunulması için WEB tasarımında yapılacak değişikliklere olanak tanıyacak şekilde ulaşımını mümkün kılacaktır. Server üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar MÜŞTERİ'nin sorumluluğunda olup her halukarda, MÜŞTERİ'nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden ADVEYER sorumlu olmayıp, sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezninde bir zarara sebep olması halinde herhangibir şekilde ADVEYER aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halindeADVEYER'in uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olup, müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (BEŞ) iş günü nakten ve bir kerede tazmin etmekle mükelleftir.

4.5. Server'larda meydana gelebilecek donanımsal arızalardan tamamen ADVEYER sorumlu olacaktır.

4.6. Server'larda meydana gelecek yazılım veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıplarina karşın ADVEYER , MÜŞTERİ'nin sadece back-up yapılmasını istediği hususları yedekli olarak muhafaza edecek olup, ADVEYER'in sorumluluğu bununla sınırlıdır. 

4.7. MUŞTERİ'ye ait web ortamına açılacak sayfalardaki bilgi ve içeriklerden ADVEYER sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü ihtilafta ADVEYER'e sorumluluk tevcih edilmeyecek ve sorumluluğuna gidilmesi halinde ADVEYER hizmeti durdurma hakına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafındanADVEYER'in sorumluluğuna gidilmesi halinde bütün yükümlülük MÜŞTERİ'ye ait olup ADVEYER'in bütün maddi ve manevi zararları Müşteri tarafından tazmin edilecektir.

4.8. ADVEYER, MÜŞTERİ'nin talep etmesi halinde, web sayfalarının hazırlanması ve / veya güncelleştirilmesi işlerini ücret karşılığı ayrıca yapacak veya dilediği bir alt müteahhite yaptırabilecektir. Şu kadar ki alt müteahhit tarafından yapılan işlemlerden ve gecikmelerden ADVEYER sorumlu olmayıp MÜŞTERİ tarafından ADVEYER'in sorumluluğuna başvurulmayacaktır.

4.9. MÜŞTERİ tarafından web sitesinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan her türlü hukuki ve kamusal mükellefiyet MÜŞTERİ'ye ait olup, müşteri ile ADVEYER arasında bu konuda ayrı ve bir sözleşme imzalanmadığı müddetçe yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, alacak, borç ve mükellefiyet MÜŞTERİ'ye aittir. ADVEYER ve MÜŞTERİ birbirinin acentesi, vekili veya ticari mümessili değildirler. 

4.10. Uptime Garantisi: ADVEYER , mücbir sebepler, Türk Telekom, TTNet veyamüşteriden kaynaklanan arızalar dışında, sistemlerinin bir yıl boyunca % 99,5 oranında çalışır ve erişilebilir durumda olacağına taahhhüt eder. ADVEYER'in yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar kesinti olarak değerlendirilmeyecektir. Bu işlemler, Çarşamba veya Pazar günleri yerel saat ile 03:00 ile 07:00 arasında yapılacaktır. Bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak haberli kesintiler, garanti edilen uptime süresinden muaftır.

.Ş.'ne ait hatlarda meydana gelen arızalar halinde, ADVEYER sisteminin çalışması için gerekli başvuru ve arıza takip işlemini kendisi gerçekleştirecektir. 

4.3. Türk Telekom A.Ş. tarafında her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek arızalar ve ADVEYER'in kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmelerden ADVEYER sorumlu tutulamaz.

4.4. ADVEYER, MÜŞTERİ'nin arzu ettiği bütün bilgi ve belgenin Internet ortamına sunulması için WEB tasarımında yapılacak değişikliklere olanak tanıyacak şekilde ulaşımını mümkün kılacaktır. Server üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar MÜŞTERİ'nin sorumluluğunda olup her halukarda, MÜŞTERİ'nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden ADVEYER sorumlu olmayıp, sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezninde bir zarara sebep olması halinde herhangibir şekilde ADVEYER aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halindeADVEYER'in uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olup, müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (BEŞ) iş günü nakten ve bir kerede tazmin etmekle mükelleftir.

4.5. Server'larda meydana gelebilecek donanımsal arızalardan tamamen ADVEYER sorumlu olacaktır.

4.6. Server'larda meydana gelecek yazılım veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıplarina karşın ADVEYER , MÜŞTERİ'nin sadece back-up yapılmasını istediği hususları yedekli olarak muhafaza edecek olup, ADVEYER'in sorumluluğu bununla sınırlıdır. 

4.7. MUŞTERİ'ye ait web ortamına açılacak sayfalardaki bilgi ve içeriklerden ADVEYER sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü ihtilafta ADVEYER'e sorumluluk tevcih edilmeyecek ve sorumluluğuna gidilmesi halinde ADVEYER hizmeti durdurma hakına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafındanADVEYER'in sorumluluğuna gidilmesi halinde bütün yükümlülük MÜŞTERİ'ye ait olup ADVEYER'in bütün maddi ve manevi zararları Müşteri tarafından tazmin edilecektir.

4.8. ADVEYER, MÜŞTERİ'nin talep etmesi halinde, web sayfalarının hazırlanması ve / veya güncelleştirilmesi işlerini ücret karşılığı ayrıca yapacak veya dilediği bir alt müteahhite yaptırabilecektir. Şu kadar ki alt müteahhit tarafından yapılan işlemlerden ve gecikmelerden ADVEYER sorumlu olmayıp MÜŞTERİ tarafından ADVEYER'in sorumluluğuna başvurulmayacaktır.

4.9. MÜŞTERİ tarafından web sitesinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan her türlü hukuki ve kamusal mükellefiyet MÜŞTERİ'ye ait olup, müşteri ile ADVEYER arasında bu konuda ayrı ve bir sözleşme imzalanmadığı müddetçe yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, alacak, borç ve mükellefiyet MÜŞTERİ'ye aittir. ADVEYER ve MÜŞTERİ birbirinin acentesi, vekili veya ticari mümessili değildirler. 

4.10. Uptime Garantisi: ADVEYER , mücbir sebepler, Türk Telekom, TTNet veyamüşteriden kaynaklanan arızalar dışında, sistemlerinin bir yıl boyunca % 99,5 oranında çalışır ve erişilebilir durumda olacağına taahhhüt eder. ADVEYER'in yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar kesinti olarak değerlendirilmeyecektir. Bu işlemler, Çarşamba veya Pazar günleri yerel saat ile 03:00 ile 07:00 arasında yapılacaktır. Bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak haberli kesintiler, garanti edilen uptime süresinden muaftır.MADDE 5. MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. ADVEYER'e ait server veya network sisteminde muhafaza edilecek WEB sayfalarını bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden dizayn ederek kullanacağını kabul ve taahhüt eder. 

5.2. MÜŞTERİ, işbu sözleşme uyarınca kendine sağlanan hizmet ve imkanları ADVEYER'in onayı olmaksızın üçüncü kişi ve kuruluşlara devredip kullandırmayacağı gibi bu durumda ADVEYER'in elde etmesi mühtemel menfaati tazminle mükelleftir. 

5.3. Internet ortamında yayınlanan Web sayfaları ile ilgili bütün ekleme ve çıkarmalar ADVEYER tarafından sağlanacak imkanla MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülük, MÜŞTERİ tarafından üstlenilecek olup ADVEYER her zaman bu yükümlülüklerin ve üçüncü şahıslarla ilgili doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak, sorumluluğuna gidilmeyecektir. Buna rağmen herhangi bir sebeple ADVEYER aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde Müşteri ADVEYER'in uyaracağı tüm zararı tazminle mükellftir. 

5.4. ADVEYER tarafından SERVER'larda bulundurulan MÜŞTERİ'ye ait WEB sayfaları ve internet sitesinde lisanssız yazılım kullanılmaz, kullandırılmaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağatımı yapılmaz.Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerdekurulacak olan yazılımların Lisanslarının ve Faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu süreceADVEYER'e verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalerini elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde ADVEYER'eulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arsında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Her halukarda MÜŞTERİ kullanacağı yazılımların ADVEYER tarafından onayını almadan kulanmayacaktır.

5.5. ADVEYER tarafından muhafaza edilen server'larda gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı MÜŞTERİ, ADVEYER tarafından kurulan güvenlik sistemine riayet etmek ve gizliliği korumakala yükümlüdür. ADVEYER'in aldığı veya alınmasını önerdiği önlemlere rağmen MÜŞTERİ gereken özeni göstermez ve sistesinin kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran Müşteri sorumludur. MÜŞTERİ'nin yeterli derecede özen göstermemesi veya ihmali halinde sorumluluğu, kendi sitesi ile beraberADVEYER ve üçüncü şahısların da göreceği zararların tazminini kapsar. 

5.6. MÜŞTERİ, İnternet ortamında ticari kullanıma açık olmayanplatformlarda her hangi bir amaçla toplu tanıtım, yüklü ve talep edilmeyen postalama ve benzeri aktivitelerde bulunamaz. İçinde hareket ve pornografi ve diğer yasa dışı mesajlar ile toplum güvenliği bozacak, Anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik haklarına saldırı mahiyetine veya toplumun genel ahlakına aykırı mesajlar gönderemez.MÜŞTERİ İnternet kanalında bilgi edinme hizmetini alırken, yürürlükteki, TC. Yasaları ve hükümlerini, resmi mercilerin sıfat ve kararlarını ihlal etmeyi, aksi halde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder. Müşterinin bu madde hilafına hareket etmesi halinde ADVEYER'in uğrayacağı doğrudan veya dolaylı tüm zararı tazminle mükellef olduğu gibi 5.000 USD (Beşbin Amerikan Doları) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

5.7. Bu sözleşme bağlamında sözleşmeye konu kiralık hatta meydana gelen Türk Telekom A.Ş'den kaynaklanan kesinti ve gecikmeler mücbir sebep sayılacak olup, taraflar birbirlerinin bu kesinti ve gecikmelerden dolayı sorumlulğu cihetine gidemyeceklerdir. 

5.8. MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak fiyat teklifindeki şartlara bağlı olarak yapmakla yükümlüdür. 

5.9. Yukarda Madde 4.9. ile ilgili olarak MÜŞTERİ, hukuken ve ekonomik olarak doğacak sorun ve sorumlulukların tek muhatabı olacağınıADVEYER'in MÜŞTERİ'ye ait reklam işleri ve alt müteahhitlik hizmetlerinden zarar görmesi halinde bunu tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 

5.10. ADVEYER tarafından MÜŞTERİ'ye fatura ile tahakkuk ettirilen ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde Amerikan Doları için aylık %3 gecikme faizi uygulanacaktır. MÜŞTERİ'nin tahakuk eden ücretleri ve gecikme faizini son odeme tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde ödememesi durumunda ihtara gerek kalmaksızın MÜŞTERİ'ye verilen hizmetler ADVEYER tarafından her zaman durdurabileceği gibi, sözleşme ADVEYER tarafından bildirimsiz olarak tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshi halinde birikmiş bütün ücret ve gecikme faizleri muaccel hale gelip MÜŞTERİ tarafından derhal ödenecektir. Sözleşmenin feshi ile ADVEYER'inbaşlatacağı takipler dolayısı ile MÜŞTERİ fiili ödeme tarihine kadar veya sürecek takip boyunca da Amerikan Doları üzerinden aylık %3 temerrüd faizi ve ilaveten toplam alacağı %10 u tutarında avukatlık ücretini ADVEYER'e ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

5.11. MÜŞTERİ işbu sözleşme ile ADVEYER'in temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi ünvan ve statüleri kazanmayacağını kabul eder, kendini üçüncü şahıslarla karşı bu şekilde tanıtamaz.MADDE 6. ÜCRET VE ÖDEME

6.1. MÜŞTERİ, ADVEYER tarafından sunulan hizmetler karşılığı olarak ücret ödeyecek olup, hizmetin bedeli, ADVEYER ve MÜŞTERİ arasında yapılan bu akde ek olarak edilecek ADVEYER tarafından MÜŞTERİ'ye verilmiş yazılı teklifte geçen ücret ve bedeller esas alınarak tayin edilecektir. 

6.2. MÜŞTERİ, ADVEYER faturalarını hizmetin verilmesinden önce dönemsel olarak peşin ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.ADVEYER tarafından her ayın ortasında kesilecek fatura bedelleri MÜŞTERİ tarafından fatrularının alınmasını izleyen 15 gün içerisindeADVEYER'in aşağıda belirtilen hesap numaralarından birine yatırılacaktır. Faturalar, ödeme tarihindeki ABD Doları'nın TC Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak TL üzerinden düzenlenecektir. KDV faturada ayrıca ilave edilecektir. Garanti Bankası Fatih Şubesi 6299027 YapıKredi Bankası Taksim Şubesi

6.3. ADVEYER'in vereceği hat kira, server kira ve/veya web-hosting hizmetlerine ait faturalar sözleşme imzalandıktan sonra üç gün içinde ilk ay/yıl için peşinen kesilip tahsil olunur. 

6.4. ADVEYER faturaları, kiralanan hat erişme açıldıktan sonra düzenlenir ve ödeme koşulu ekte farklı bir düzenlemeye tabi değilse her ay peşin olarak tahsil edlir. 

6.5. Türk Telekom A.Ş. ve ilgili vergiler nedeniyle oluşacak artırımlar hariç, fiyat artış piyasa koşularına göre ADVEYER tarafından MÜŞTERİ'ye 30 gün önceden bildirilecektir. MÜŞTERİ, ADVEYER'in Türk Telekom'a ödemek zorunda olduğu ücretlere oluşacak artışları aldığı hizmetle oranla aynen üstleneceğini ve hizmet ücretini değişikliğin yürürlüğe girdiği andan itibaren artıracağını kabul ve taahhüt eder. 

6.6. MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak fiyat teklifindeki şartlara bağlı olarak yapmakla yükümlüdür gecikme durumunda ayrı bir ihtara gerek kalmaksızın aylık %3 gecikme faizi ödemeyi kabul eder. 

6.7. MÜŞTERİ'in ADVEYER ile SLA sözleşmesi imzalamış olması durumunda, 30 günü aşmış borç bakiyesi var ise, SLA'de tanımlanmış olan "Servis Kredisi" geçersiz olacaktır.MADDE 7. GİZLİLİK

MÜŞTERİ, ADVEYER hakkında öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder. Elde edilen veya hizmetin icrası sırasında ya da ADVEYER tesislerindeyken ADVEYER kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. Şekilde elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elekronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kulanmayacak, herhangi bir üçüncüsü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak koruyacaktır. Gizli bilgi; tüm Servis Ürünlerini; ADVEYER tarafından gizli olduğu bildirilen her türlü bilgiyi;
ADVEYER'in iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı araştırması, geliştirilmesi, imali ve satişi dahil), proses veya genel ticari faaliyetler (satış maliyetleri, kar, fiyatlandırma metodları, organizasiyon ve personel listesi dahil) ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu madde kapsamında aksi blirtilmedikçe ADVEYER bilgi kaynaklarına / sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dahil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlara sınırlı olmak kaydıyla kapsamaktadır. Müşteri bu maddenin hilafına davranması halinde ADVEYER'in bundan kaynaklanan tüm zararlarının yanı sıra her bir ihlal için 5000 Amerikan Doları cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülük sözleşmenin her hangi bir nedenle sona ermesi halinde de geçerli olup, MÜŞTERİ doğrudan veya dolayısıyla ADVEYER'in faaliyet konusu alanlarda 5 yıl süre ile faaliyet göstermemeyi kabul ve taahhüt eder.MADDE 8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESHİ

8.1. İşbusözleşme imzası tarihini müteakip hizmetin başlamasının ADVEYER tarafından MÜŞTERİ'ye ihbar edilmesi ile yürürlüğe girecek ve taraflarca imzalanan sözleşme ekinde belirtilen müddetçe yürürlükte kalacaktır. Belirtilen sürenin bitiminden 1 ay önce taraflarca yazılı olarak fesih ihbarında bulunulmadıkça, sözleşme otomatik olarak aynı süre için ve aynı koşulara uzar. Tarafların karşılıklı mutabakatı ile sözleşme ve varsa eklerinde günün değişen şartlarını yansıtacak şekilde dğişiklik yazılı olarak yapılabilecektir. 


8.2. Aşağıdaki sebeplerden dolayı sözleşme ADVEYER tarafından ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecektir. 

a-) ADVEYER'in yazılı mutabakatı alınmadan MÜŞTERİ'nin alınmakta olduğu hizmetleri veya bu sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen veya kısmen devretmesi.
b-) MÜŞTERİ aleyhine iflas kararı alınması veya ödemelerini tatil edilmesi.
c-) MÜŞTERİ'nin bu sözleşmenin Gizlilik maddesini ihlal etmesi.
d-) MÜŞTERİ'nin madde 5.10'da öngörüldüğü üzere, ADVEYER tarafından sağlanan hizmetlerin bedelini ödemekte temerrüde düşmesi.MADDE 9. SERVER ÜZERİNDE KULANILACAK YAZILIMLARIN LİSANS VE FATURA KOPYALARI

MÜŞTERİ tarafından kullanılacak ve web sayfasında kullandırılacak bütün yazılımlar bir ek halinde sözleşmenin imzası ile mevcut olanlar 15 gün içinde, yeni alınacak olanlar da Madde 5.5 uyarınca fatura tarihini müteakip 30 gün içinde ADVEYER'e sunulacaktır.MADDE 10. ANLAŞMAZLIKLAR HALİ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 10 (on) Maddeden ibaret işbu sözleşme tarihinde iki (2) nüsha olarak düzenlenmiş olup, tarafların yetkili temsicilerince imza altına alınmıştır.NETCEN Teknoloji LTD. ŞTİ.

Adres : Defterdar Mh. Otakçılar Cd. Flat Ofis No78/19 Zemin kat Eyüp/İstanbul
Tel : +90(850) 333 3 787 

Müşteri Firma Adres:
Adı Soyadı Ya da Firma Ünvanı:
Tel : 
Faks : 
İmza Tarihi : 
Kaşe & İmza :