Alan Adı Arama ve Alan Adı Kaydetme | ADVEYER


Online Domain Kaydı

Online Domain Yönetimi

Ücretsiz Gelişmiş DNS Yönetimi

Ücretsiz Alt Name Server

Ücretsiz Alan Adı bilgisi gizleme

Hesaplar Arası Domain Taşıma

Alan Adı Kilitleme & Yönlendirme

7x24 /365 Ücretsiz Teknik Destek

.com.tr Gerekli Belgeler


Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.
* Ad-soyad.com.tr için, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
* Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,

      * Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış ticaret ünvanı ilanı(son 6 aya ait),
      * Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
      * Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi"(son 6 aya ait),

* İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
* Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",
* Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
* Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
* Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
* Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
* Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,
* Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
* Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
* İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
* Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi    şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
* Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
* Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
* Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
* İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
* Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
* Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
* Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
* Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"


ÜCRETSİZ SERVİSLER

ONLINE ALAN ADI KAYDI

Online Alan Adı (Domain) Kaydı ile Tüm domain uzantılarımız anında aktif olmaktadır. Satın aldığınız her domain bir host tanımı yapmak şartıyla hemen yayına girecektir. com.tr uzantılı ticari firmalar ve şahıslar için tanımlanan uzantılar gerekli evraklar tarafımıza iletildikten sonra aktif olmaktadır.

ÜCRETSİZ GELİŞMİŞ DNS YÖNETİMİ

Adveyer.com size ücretsiz dns server servisi sağlamaktadır. Alan adınızı isimtescil dns servisini kullanarak kişisel bilgisayarınızı kullanma gibi tüm işlemleri ücretsiz yapabilirsiniz.

ÜCRETSİZ ALT NAME SERVER

Adveyer.com üzerinden tüm alt name server tanımlama işlemlerini ücretsiz ve online olarak yapabilirsiniz.

HESAPLAR ARASI ALAN ADI TAŞIMA

Adveyer.com'dan alınan herhangi bir ürününüzü ücretsiz olarak başka kullanıcının hesabına anında taşıyabilirsiniz.

ONLINE ALAN ADI YÖNETİMİ

Adveyer.com tüm domainleri size online yönetme imkanı sağlamaktadır. yaptığınız dns değişiklikleri çoğu zaman anında gerçekleşmektedir. .tr uzantılı domainleri de sistemimiz üzerinden online yönetebilmektesiniz.

ÜCRETSİZ ALAN ADI BİLGİSİ GİZLEME

Online Alan Adı Kaydı ile Tüm alan adı uzantılarımız anında aktif olmaktadır. Aldığınız her alan adı bir host tanımı yapıldığında hemen yayına girecektir. com.tr uzantılı alan adları gerekli evraklar tarafımıza iletildikten sonra aktif olmaktadır.

ÜCRETSİZ YÖNLENDİRME

Adveyer.com'dan aldığınız alan adınızı herhangi bir başka web adresine ücretsiz yönlendirebilirsiniz.

ONLINE DESTEK HİZMETLERİ

Telefon veya mail sistemimiz üzerinden bizimle 7/24 irtibata geçebilirsiniz.