Merhaba,

Bu yazımızda sizlere Linux işletim sistemi üzerinde MySQL veritabanı kullanıcı oluşturma ve oluşturulan kullanıcılara yetki vermekten bahsedeceğiz.

Bildiğimiz üzere MySQL açık kaynak kodlu bir veri tabanı programıdır. Dünya üzerinde oldukça fazla MySQL yüklü sunucu olduğu tahmin edilmektedir.

MySQL üzerinde mevcut root kullanıcısı haricinde yeni bir kullanıcı eklemek için aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz.

İlk olarak MySQL kabuğuna giriş yapıyoruz.

mysql -u root

Ardından yeni kullanıcı oluşturmak için aşağıdaki satırda gerekli yeri kendimize göre doldurarak kodu çalıştırıyoruz.

CREATE USER 'yeni_kullanici'@'localhost' IDENTIFIED BY 'sifre';

Oluşturduğumuz kullanıcı default olarak herhangi bir yetkisi olmadan oluşuyor. Yetki verilmediğinde kullanıcı adı ve şifre ile veri tabanına erişimide olmuyor. Yetki vermek için aşağıdaki komut satırını çalıştırıyoruz.

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'yeni_kullanici'@'localhost';

Son olarak yetkileri onaylamak için aşağıdaki satırı çalıştırıyoruz.

FLUSH PRIVILEGES;

Bazı izinler aşağıdaki gibidir ;

ALL PRIVILEGES : Kullanıcıya MySQL üzerindeki veri tabanına tüm yetkileri verecektir.
CREATE : Yeni bir veri tabanı ve tablo oluşturma yetkisi verir.
DROP : Veri tabanı veya tabloları silme yetkisi verir.
DELETE : Tablodaki satırları silme yetkisi verir.
UPDATE : Tabloda satırları güncelleme yetkisi verir.
SELECT : Veri tabanları üzerinde okuma işlemine izin verir.
INSERT : Tabloya satır ekleme yetkisi verir.
GRANT OPTION : Diğer kullanıcılara yetki verme ya da kaldırma için kullanılır.

Herhangi bir kullanıcıya istediğimiz bir yetkiyi vermek için aşağıdaki kod satırını çalıştırıyoruz.

GRANT [yetki türü] ON [veritabanı adı].[tablo adı] TO ‘[kullanıcı adı]’@'localhost’;

Her yaptığımız değişiklikte Flush Privileges komutunu çalıştırıyoruz. İzni iptal etmemiz gerekirse kullanmanız gereken komut neredeyse aynıdır ;

REVOKE [yetki tipi] ON [database ismi].[tablo ismi] FROM ‘[kullanıcı adı]’@‘localhost’;

Yeni oluşturulan kullanıcıyı test etmek için çıkış yapıyoruz.

quit;

Tekrar giriş yaparken aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

mysql -u [kullanıcı adı]-p

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere…