Aşağıdaki komutlar ile Sunucuza ait bilgileri edinebilirsiniz.

*Bazı komutları çalıştırmanız için sizden  yetkili kullanıcı (Root) girişi istenebilir.

Makine bilgileri:

CPU:    less /proc/cpuinfo

RAM:     less /proc/meminfo

OS:      cat /etc/*-release

Service Bilgileri


top : Sisteminizde çalışan servisleri listeler.

nload : Sisteminizdeki ağ trafiğini İnbound ve outbound (Gelen  ve Giden ) şeklinde grafiklendirir.

Disk Komutları


df –h: Sisteminizdeki partition yapısını listeler.

du – h: Bulunduğunuz dizindeki dosya boyutları listeler.

DOSYA ARAMA

Sisteminizde dosyaları boyut mikarına göre aramak için aşadağı komut satırında gerekli değişiklikleri yaparak arama yapabiirsiniz.


find ./ -size +500M : 500mb dan büyük dosyaları bulma

“./ “Satırı root yetkisi ile giriş yaptıkdan sonra o an bulunduğunuz kök dizinde arama yapmanızı sağlar. Dizin yolunu belirterek istediğiniz konumda arama yapabilirsiniz.

Firewall Bilgisi

Sisteminizde “iptables firewall” servisi aktif ise Sunucunuz hangi Port veya IP kısıtlaması olduğuna aşağıdaki komut ile listeyebilirsiniz.

iptables -L: Sisteminizde bulunan açık veya kapalı servis Portları veya IP adreslerini listeler.