IaaS

Hizmet  amaçlı Altyapı  (IaaS), isteğe bağlı bir hizmet olarak Cloud Computing altyapısını (sunucular, depolama, ağ ve işletim sistemleri) sunmanın bir yoludur. Sunucular, yazılımlar, veri merkezi alanı veya ağ donanımları satın almak yerine, müşteriler bu kaynakları isteğe bağlı olarak tamamen dış kaynaklı bir hizmet olarak satın alırlar

IaaS içinde, dikkati çekecek bazı alt kategoriler vardır. Genel olarak IaaS, kamu veya özel altyapı ya da ikisinin bir birleşimi olarak elde edilebilir. “Genel bulut”, Internet üzerinden self servis temelli olarak paylaşılan kaynakları paylaşan altyapı olarak düşünülür.

Buna karşılık, “özel bulut”, Sanal Bilişim gibi bazı Bulut Bilişim özelliklerini taklit eden altyapıdır, ancak özel bir ağ üzerinde bunu yapar. Ayrıca, bazı barındırma sağlayıcıları, geleneksel ve özel bulut ağlarının yanı sıra geleneksel barındırma barındırma birleşimini sunmaya başlıyor.

Özelikleri

  • Kaynaklar hizmet olarak dağıtılır
  • Dinamik ölçeklendirme yapılmasına izin verir
  • Değişken maliyetli, faydalı fiyatlama modeline sahiptir.
  • Genel olarak tek bir donanım parçası üzerinde birden fazla kullanıcı bulunur

Örnekler

Amazon Web Services (AWS), Cisco Metapod, Microsoft Azure, Google Compute Engine (GCE), Joyent