Debian işletim sisteminde mevcut Network ayarlarınızın bulunduğu dizin için konfigürasyon dosyası aşağıdaki gibidir.

Bu dosyada makinanızın DHCP den almış olduğunu otomatik ip adresini  root yetkisi ile giriş yaptıktan sonra text editörüyle bağlanıp static Ip adresi belirlemek için kullanabilirsiniz.


# nano /etc/network/interfaces

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address x.x.x.x
netmask x.x.x.x
broadcast x.x.x.x
gateway x.x.x.x
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers x.x.x.x

Name Server bulunduğu dizin.


# nano /etc/resolv.conf

Bu ayarları düzenlemeniz halinde aşağadaki şekilde network servisini yeniden başlatmanız gerekiyor.


etc/init.d/network restart