Centos işletim sisteminde mevcut Network ayarlarınızın bulunduğu dizin için konfigürasyon dosyası aşağıdaki gibidir.

Bu dosyada makinanızın DHCP den almış olduğunu otomatik ip adresini  Static Ip adresi olarak belirlemek için kullanabilirsiniz.

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
HWADDR=00:1f:29:c3:22:16
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.x.x.x.
NETMASK=255.255.255.0
NM_CONTROLLED=yes
ONBOOT=yes

Gateway bilgisinin bulunduğu dizin.

/etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=centos
GATEWAY=192.x.x.x

Name Server bulunduğu dizin;

/etc/resolv.conf
nameserver 46.245.160.1
nameserver 46.245.161.1

Bu ayarları düzenlemeniz halinde aşağadaki şekilde network servisini yeniden başlatmanız gerekiyor.

/etc/init.d/network restart